Działalność społeczna

W naszej działalności społecznej ważne miejsce zajmują mieszkańcy lokalnych społeczności, w sąsiedztwie których zlokalizowane są nasze spółki. Dbając o jakość procesów produkcyjnych, troszcząc się o środowisko i zapewniając miejsca pracy, aktywnie wspieramy swoje otoczenie. Od ponad dekady aktywnie kreujemy autorskie inicjatywy społeczne, tworząc programy i projekty – zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie. Zdefiniowane w polityce zaangażowania społecznego kierunki działalności wyznaczają ramy, w których projektowane i realizowane są te aktywności.

Czym się kierujemy?

W raportowanym okresie nasze spółki nie realizowały działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na społeczności lokalne, o czym świadczy brak skarg w tym zakresie. W Spółce dominującej przeprowadzono mapowanie interesariuszy, a plany dotyczące ich angażowania zostały zawarte w opracowanej w 2017 roku strategii Employer Branding, która poza działaniami adresowanymi do pracowników, przewiduje także aktywności dotyczące społeczności lokalnych. Ich implementacja została zaplanowana na lata 2018-2019 .

Jako główne filary zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej Śnieżka definiujemy:

 • Kolor – nasze projekty społeczne i inne formy zaangażowania skupione są wokół wynikającej ze strategii biznesowej zasady „czynienia świata bardziej kolorowym”, co odnosimy do wielu obszarów życia naszych beneficjentów. Kolor rozumiemy także jako „zmianę na lepsze”, „inspirację” i „radość”, trwale wpisując je w podstawy zrównoważonego rozwoju na poziomie naszych działań społecznych.

 • Lokalność – w kontekście całej Grupy Kapitałowej podkreślamy jak ważne jest dla nas otoczenie, w którym funkcjonują nasze spółki. Lokalne społeczności postrzegamy jako siłę każdego regionu i kraju i im poświęcamy wiele uwagi w naszych programach i projektach. Dążąc do dialogu ze społecznościami, w których zlokalizowane są nasze Spółki, angażujemy się w działania ważne z perspektywy ich mieszkańców. Lokalność definiujemy także jako wyznacznik działania społecznego w skali całego kraju, adresując nasze inicjatywy m.in. do mieszkańców i jednostek zlokalizowanych w małych miejscowościach, czy obszarach zagrożonych wykluczeniem.

 • Dzieci i młodzież – głównymi beneficjentami naszych działań społecznych są dzieci i młodzież, ich rodziny i bezpośrednie otoczenie. Wsparcie dla nich realizowane jest głównie we współpracy z jednostkami publicznymi lub za ich pośrednictwem.

Programy autorskie

„Dziecięcy świat w kolorach”

Dziecięcy świat w kolorach to realizowany przez Spółkę dominującą autorski program społeczny w ramach którego oddziały dziecięce w całej Polsce zyskują nową kolorystykę i blask. Dzięki niemu od 2005 roku odnowiliśmy i pomalowaliśmy już 27 oddziałów pediatrycznych zlokalizowanych w większości polskich województw. Prace na każdym z nich rozpoczynają się od profesjonalnego przygotowania ścian przez ekipę budowlaną. Integralnym elementem akcji jest zaangażowanie w projekt plastyka, pod pędzlem którego ściany pokryte kolorami Śnieżki wypełniają się bajkowymi motywami i barwnymi postaciami. W 2017 roku kompleksowej renowacji poddaliśmy oddziały dziecięce w następujących placówkach:

 • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej przy Szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi Barwy mają ogromny wpływ na samopoczucie młodszych pacjentów, zwłaszcza na oddziałach, gdzie leczone są dzieci z zaburzeniami psychiatrycznymi. Tym razem współpracująca ze Śnieżką artystka Joanna Jeleniewska, przeniosła na ściany malownicze i piękne kamienice z ulicy Piotrkowskiej, najbardziej znanej łódzkiej alei. 27 października 2017 roku nastąpiło otwarcie oddziału. Renowacja objęła ponad 2200 m2 powierzchni. W nowych wnętrzach mali pacjenci mogą wyciszyć się wśród przyjaznych barw i motywów.

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach „Dziecięcy świat w kolorach” dotarł także do Samodzielnego Pubicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, w województwie podlaskim. Prace remontowe trwały prawie 3 miesiące, a kompleksowa renowacja wnętrz objęła powierzchnię ponad 1300 m2. Ściany oddziału pediatrycznego pokryły motywy nawiązujące do bogatej przyrody, z jakiej słynie okolica oraz do legendy o księciu Osiemiatyczu. Przenoszenie lokalnych legend na szpitalne ściany nie tylko odciąga uwagę dzieci od bólu i cierpienia, ale ma również wymiar edukacyjny. Uroczyste otwarcie artystycznie odmalowanego oddziału odbyło się 18 grudnia 2017 roku.

„Kolorowy świat dzieciństwa”

Jest analogicznym do realizowanego na rynku polskim projektem malowania dziecięcych oddziałów szpitalnych, adresowanym na rynek ukraiński. Działania prowadzone przez Spółkę zależną Śnieżka-Ukraina również polegają na odnawianiu i bajkowym kolorowaniu szpitalnych przestrzeni.

Do tej pory rysunki ozdobiły ściany w szpitalach we Lwowie, Nowojaworowsku, Tarnopolu, Łucku, Równem, Żytomierzu i Winnicy. W 2017 roku udało się odnowić kolejne trzy oddziały.

 • Sumski Miejski Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Św. Zinajdy
  W 2016 roku placówka obchodziła rocznicę 120-lecia istnienia. Remont oddziału był okazją do podkreślenia tej wyjątkowej daty. Rysunki zaprojektowała i wykonała ukraińska artystka Anna Czernienko. Bajkowe postaci aniołów, które pojawiły się na szpitalnych ścianach, zachwyciły wszystkie dzieci obecne na oddziale w dniu uroczystego otwarcia, które miało miejsce 8 lutego 2017 roku.

 • Obwodowy Miejski Dziecięcy Szpital w Iwano-Frankowsku.
  W dniu 1 czerwca 2017 roku otwarto drugi odnowiony oddział dziecięcy, tym razem w Iwano-Frankowsku. Autorem pastelowych obrazków z magicznego świata bajek był Serhij Grigorjan, który pokrył delikatnymi motywami szpitalne ściany.

 • Jaworski Centralny Szpital Rejonowy
  Praca nad przygotowaniem szpitalnych wnętrz i opracowaniem rysunków trwała kilka miesięcy. Kolorowe ilustracje dla oddziału dziecięcego stworzyła Anastazja Datsko, jaworowska artystka, która zaprojektowała sześć barwnych kompozycji przedstawiających bajkowy świat roślin i zwierząt. Uroczyste otwarcie oddziału miało miejsce 30 października 2017 roku.

„Kolorowe boiska”

„Kolorowe boiska” to autorski program społeczny Śnieżki, adresowany do szkół z małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców), którego początki sięgają 2007 roku. Konkurs promuje wśród dzieci aktywne spędzanie wolnego czasu i wspiera rozwój infrastruktury sportowej. W trakcie ponad dekady trwania projektu Spółka dominująca ufundowała 11 wielofunkcyjnych boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią, a kilkaset szkół otrzymało nagrody w postaci farb, sprzętu sportowego i multimedialnego. W 2017 r. zwycięzcą konkursu została Szkoła Podstawowa w Szóstce, w woj. lubelskim.

W 11 edycji konkursu wzięło udział 67 szkół, a w konkursie indywidualnym 129 uczniów. W rywalizacji, która miała miejsce w 2017 roku stronę internetową „Kolorowych boisk” odwiedzono ponad 220 tysięcy razy i oddano prawie 216 tysięcy głosów.

Wraz z 11. Edycją projektu „Kolorowe boiska” Spółka dominująca podjęła decyzję o jego zamknięciu. Na rok 2018 zaplanowano inaugurację nowego projektu społecznego Śnieżki.

Przykładowe inicjatywy współorganizowane coraz wspierane

„Śnieżka Cup”

Śnieżka Cup to organizowany przez Spółkę dominującą, wspólnie z dębickim klubem piłkarskim Igloopol turniej dla młodych adeptów piłki nożnej, w którym udział biorą drużyny z kilku województw. Podczas jubileuszowej, letniej edycji Śnieżka Cup, odbywającej się w czerwcu 2017, arenę rozgrywek odwiedziło ponad 1000 młodych piłkarzy z czterech regionów: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i lubelskiego. Mali pasjonaci piłki nożnej zmierzyli się w pięciu kategoriach wiekowych, od rocznika 2006 do 2010. Z kolei zimowa odsłona turnieju zgromadziła około 700 zawodników z 60 drużyn, z roczników 2006 do 2001. Śnieżka Winter Cup trwał przez kilka grudniowych weekendów, a zawody rozgrywały się na hali LKS Igloopol w Dębicy.

„Bezpieczna droga do szkoły”

Głównym celem akcji, organizowanej od 6 lat przez Miasto Dębica, jest propagowanie bezpiecznego zachowania na drodze wśród dzieci. W wydarzenie angażują się również przedstawiciele służb mundurowych. Jedną z dwóch firm współorganizujących to edukacyjne przedsięwzięcie była Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA. We wrześniu wszyscy dębiccy pierwszoklasiści otrzymali od Spółki dominującej wyprawki w postaci 505 plecaków. Przygotowaliśmy dla nich również niespodziankę w postaci ogromnej malowanki o powierzchni 120 metrów kwadratowych, w formie ponad stu puzzli do pokolorowania. Po złożeniu ogromnego obrazu nastąpiła jego ekspozycja, w której pomogła Państwowa Straż Pożarna. Dzięki wspólnemu malowaniu, dzieci nie tylko świetnie się bawiły, ale także poznały znaki drogowe oraz zasady bezpiecznego zachowania na jezdni.

„Kolorowe pokoje”

W 2017 roku Spółka dominująca po raz trzeci zaangażowała się w akcję „Kolorowe pokoje”, której pomysłodawcą i organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. Inicjatywa skierowana jest rokrocznie do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Dębica, którym domowy budżet nie pozwala na zakup farb i samodzielne odnowienie zniszczonych pomieszczeń. Akcja „Kolorowe pokoje” wpisuje się w prowadzone przez Śnieżkę działania społeczne, poprawiając warunki mieszkaniowe podopiecznych dębickiego GOPS-u. W 2017 roku produkty Śnieżki trafiły do 17 rodzin, a łączny metraż pomieszczeń pomalowanych w ramach projektu wyniósł 1100 m2.

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”

Spółka dominująca od wielu lat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Fundacja WOŚP już od 26 lat zbiera środki pieniężne na rzecz wsparcia placówek medycznych na terenie całego kraju. W 2017 roku zbierano pieniądze na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. Podczas Finału, Spółka dominująca za pośrednictwem dębickiego sztabu przekazała rekordowy w swojej historii datek w wysokości 60 tys. zł.

Działalność Fundacji Śnieżki Twoja Szansa

Cele z zakresu zaangażowania społecznego realizowane są także przez Fundację Śnieżki „Twoja Szansa” która jest organizacją pożytku publicznego. Filarami powołanej w 2005 roku przez Spółkę dominującą Fundacji są obszary edukacji, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Fundacja wspiera realizację celów zaangażowania społecznego Śnieżki, będąc jednocześnie podmiotem niezależnym, działającym w oparciu o własny statut.

W raportowanym okresie, dzięki wsparciu Fundatora, które wyniosło 210 420,00 zł, a także dzięki wpłatom pochodzącym od osób fizycznych oraz środkom z 1% Fundacja mogła aktywnie realizować swoje cele w poniższych obszarach:

EDUKACJA

 • Fundacja wspiera wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży poprzez realizację własnych inicjatyw o charakterze edukacyjnym oraz poprzez wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność oświatową, kulturalną edukacyjną i sportową. Wśród dotowanych instytucji w 2017 roku znalazły się między innymi szkoły, przedszkola, kluby sportowe i jednostki kulturalne.

  W ciągu 12 lat działania Fundacji tego typu wsparcie otrzymało ponad 300 instytucji i organizacji.

 • Projekt „Mały świat dużego pieniądza”

  To autorski program edukacyjny realizowany przez Fundację w partnerstwie z FFiL Śnieżka SA od 2016 roku. Jego celem jest zapoznawanie uczniów klas czwartych z tajnikami ekonomii. Nauka odbywa się w ciekawy i angażujący sposób, a tematyka cyklu sześciu zajęć została dobrana tak, aby pokazywać zastosowanie poruszanych zagadnień w praktyce. Autorski, przygotowany przez ekspertów program, jest dostosowany do maluchów i polega na praktycznych działaniach, wypełniając jednocześnie lukę w obszarze podstaw edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół podstawowych. Finałem projektu jest wycieczka do Warszawy, obejmująca zwiedzanie m.in. Centrum Pieniądza przy NBP. W edycji programu odbywającej się w roku szkolnym 2017/2018 udział wzięło 300 uczniów z siedmiu szkół z Dębicy i okolic.

 • Program stypendialny

  W 2017 roku Fundacja kontynuowała program stypendialny, w odniesieniu do stypendystów przyjętych do programu w latach wcześniejszych. Brak naboru nowych wniosków w raportowanym okresie był spowodowany planowaną zmianą założeń programu stypendialnego na kolejne lata i pracami koncepcyjnymi w tym zakresie.

OCHRONA ZDROWIA

 • Fundacja działa na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Wsparcie finansowe w tym zakresie obejmuje m.in. opłacanie specjalistycznych zabiegów, terapii, rehabilitacji czy leków. Wśród podopiecznych wspartych w raportowanym okresie znalazły się dzieci i osoby dorosłe leczące się na nowotwory, sparaliżowane, cierpiące z powodu wad genetycznych i innych poważnych schorzeń. W ciągu 12 lat działania Fundacji z takiej pomocy skorzystało ponad 500 osób.Wartości środków pozyskanych i wydatkowanych przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa w 2017 roku prezentują poniższe tabele.

Tabela: Środki pozyskane przez Fundację w 2017 r. [PLN]
1 Darowizny Fundatora FFiL Śnieżka S.A. 210 420,00
2 Darowizny od innych osób prawnych 95 950,40
3 Darowizny od osób fizycznych 271 460,67
4 1% podatku 370 730,95
Tabela: Środki przeznaczone przez Fundację na realizację głównych celów statutsowych w 2017 roku [PLN]
1. Pomoc szkołom, przedszkolom, instytucjom edukacyjnym, oraz instytucjom kultury 44 920,14
2. Pomoc wychowanie sportowe, w tym klubom sportowym 24 450,00
3. Pomoc chorym i niepełnosprawnym 638 230,46
4. Pomoc dzieciom w rozwoju 79 112,88
5. Działalność dobroczynna, w tym pomoc organizacjom dobroczynnym 31 709,99