Nasze produkty

Zmiany w portfolio naszych produktów to wynik badań i analiz rynku, tak aby oferta Grupy w maksymalny sposób była dostosowana do potrzeb konsumentów. W tym obszarze Grupa pracuje nad nowymi wyrobami, równocześnie doskonali i rozwija produkty znajdujące się już w sprzedaży.

Nowości produktowe 2017

Rozwój oferty produktowej

Jedną z marek, której oferta została wzbogacona w sezonie 2017 jest Magnat. W raportowanym okresie, Spółka Dominująca rozpoczęła sprzedaż kilku nowych produktów, w tym innowacyjnej farby w gotowych kolorach, z technologią redukującą poziom formaldehydu w powietrzu – Magnat Sypialnia Pokój Dziecka. Wyrób ten pojawił się na półkach sklepowych w I kwartale 2017 roku. Oprócz tego do oferty marki Magnat zostały wprowadzone nowe emulsje białe, w tym: dedykowana do sufitów wersja produktu Magnat Sypialnia Pokój, łącząca zalety farby podkładowej i nawierzchniowej farba Magnat Refresh oraz dedykowana do pomieszczeń narażonych na podwyższoną wilgotność farba Magnat Łazienka, zawierająca kompozycję związków srebra. Dodatkowo do sprzedaży wprowadzono także dwa produkty, które odpowiadają na aktualne trendy w dekorowaniu ścian – farby Magnat Farba Tablicowa oraz Magnat Magnetyczna Farba Tablicowa. Na nowy sezon przygotowano także propozycje produktowe dla marki Vidaron. Do sprzedaży wprowadzono Renowacyjny impregnat do drewna, Olej do mebli ogrodowych, Olej do tarasów, a także Lakierobejcę Ultra Trwała, zawierającą dodatek Teflon TM surface protector. W ramach prac rozwojowych przygotowano także nowy koncept pod nazwą Śnieżka Moje Deko, który stanowi ofertę produktów dedykowanych dla wszystkich, którzy chcą w szybki i łatwy sposób, samodzielnie wprowadzić zmiany w swoim otoczeniu: nadać nowy kolor meblom czy różnego rodzaju elementom dekoracyjnym. Produkty Śnieżka Moje Deko pojawiły się w sprzedaży w I półroczu 2017 roku. Równolegle z opracowywaniem nowych wyrobów Spółka wiodąca prowadzi także prace dotyczące oferty już istniejącej, wprowadzając niezbędne modyfikacje receptur i ofert kolorystycznych.

Nad rozwojem portfolio produktów pracują także spółki zależne – Śnieżka Ukraina oraz Śnieżka BelPol. W raportowanym okresie spółka ukraińska rozpoczęła produkcję emalii olejno-ftalowej Śnieżka PF-15, dodatkowo wprowadziła do sprzedaży nowe produkty, m.in. Renowacyjny impregnat do drewna oraz Olej do tarasów marki Vidaron. Spółka Śnieżka BelPol rozpoczęła wytwarzanie i sprzedaż nowych farb do malowania ścian wewnętrznych Śnieżka Super Latex i Śnieżka Design Lux.

W raportowanym okresie wyroby Grupy Kapitałowej Śnieżka sprzedawane były pod następującymi markami:

Kluczowe marki:

Działania marketingowe

Działania marketingowe postrzegamy jako efektywną komunikację z klientem. Badamy rynek i śledzimy trendy, aby projektować wyróżniające się komunikaty, które będą odpowiedzią na potrzeby naszych odbiorców. Monitorujemy dynamikę w strukturze najpopularniejszych kanałów komunikacji, dostosowując procesy wewnętrzne do zmieniających się trendów rynkowych, obejmujących między innymi rosnącą rolę kanału digital. W odniesieniu do powyższego w raportowanym okresie w Spółce dominującej zadania realizowane dotąd przez Dział Marketingu zostały wydzielone w ramach dwóch ściśle współpracujących ze sobą działów: Strategii oraz Komunikacji Marketingowej. Dzięki efektywnej współpracy obydwu jednostek wydajnie wspieramy sprzedaż we wszystkich kanałach, w których obecny jest nasz Klient. W raportowanym okresie spółki Grupy Kapitałowej przeprowadziły szereg działań komunikacyjnych wspierających cele sprzedażowe. W głównej mierze były to aktywności marketingowe, które głównie skoncentrowane były na rynku polskim. Wprowadzenie na rynek nowego produktu – farby ceramicznej redukującej poziom formaldehydu Magnat Sypialnia Pokój Dziecka – zostało wsparte kampanią reklamową pod hasłem „Farba, która dba o Ciebie”.

Działania rozpoczęto w kwietniu, a komunikację prowadzono w telewizji, Internecie, prasie, a także w miejscach sprzedaży. W raportowanym okresie zrealizowano także działania reklamowe wspierające sprzedaż farby w gotowych kolorach – Śnieżka Satynowa. Spot reklamowy podkreślający główny benefit produktu – odporność na 100 rodzajów plam – emitowany był w czasie największej oglądalności, w najpopularniejszych stacjach telewizyjnych.

Uzupełnieniem komunikacji w telewizji były różnorodne działania prowadzone w Internecie. Spółka realizowała również kampanię reklamową dla marki Vidaron, w której głównym medium było radio. Działania dla tej marki rozpoczęły się pod koniec czerwca. W mniejszym zakresie wspierano inne produkty z portfolio Spółki, w tym ofertę systemu dociepleń marki Foveo Tech, w której działania głównie kierowano do wykonawców. W raportowanym okresie Spółka Dominująca realizowała także różnego rodzaju aktywności marketingowe na wybranych rynkach zagranicznych. Także spółki zależne: Śnieżka Ukraina oraz Śnieżka BelPol realizowały zaplanowane przez siebie działania marketingowe. Na terenie Ukrainy miała miejsce kampania billboardowa dla farb Śnieżka, którą uzupełniały działania w Internecie. Dla marki Acryl Putz zorganizowano i przeprowadzono konkurs „Wygrywaj na starcie”, promowany w radio i Internecie. W przypadku marki Vidaron działania komunikacyjne skupiały się głównie na aktywnościach w Internecie. Spółka Śnieżka Ukraina kontynuowała realizację projektu merchandisingowo-sprzedażowego tworzenia sieci Salonów i Sklepów Firmowych na terenie Ukrainy, wdrażając te rozwiązania w 6-ciu tego typu punktach.

Na rynku białoruskim spółka Śnieżka BelPol prowadziła działania wspierające marki Śnieżka i Vidaron. Zorganizowano konkurs dla konsumentów, trwający od lipca do września, który wspierała kampania reklamowa prowadzona w radio i na billboardach.

Istotnym elementem komunikacji Spółek Grupy jest edukacja sprzedawców, wykonawców oraz uczniów szkół budowlanych. W raportowanym okresie zorganizowano szereg spotkań szkoleniowych z zakresu aplikacji i sprzedaży, dla różnych grup uczestników. Spółka wiodąca kontynuowała nowatorski program szkoleniowy, realizowany na terenie Polski za pomocą Mobilnego Centrum Szkoleniowego. Spotkania z wykonawcami miały miejsce w całej Polsce i odbywały się w specjalnie przygotowanym pojeździe, który pozwala na swobodną edukację do 25 uczestników w jednej sesji szkoleniowej.

Spółka Śnieżka Ukraina kontynuowała rozpoczętą w latach poprzednich współpracę z Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy, realizując projekt edukacyjny skierowany do szkół o profilu budowlanym. W raportowanym okresie otwarto kolejne 5 centrów edukacyjnych Śnieżka, a tego typu działania spółka zamierza kontynuować w przyszłości.

Szersze informacje na temat komunikacji marketingowej zostały zamieszczone w Sprawozdaniu Spółki i Grupy na temat informacji niefinansowych.