Interesariusze

Dbałość o relacje z interesariuszami jest dla nas kluczowym elementem budowania wartości Grupy. Do każdej z grup interesariuszy podchodzimy indywidualnie, budując dostosowaną do jej potrzeb komunikację.

Wykres prezentujący naszych kluczowych interesariuszy został przygotowany w ramach odbywającego się w raportowanym okresie warsztatu strategicznego z kluczową kadrą menedżerską oraz Zarządem Spółki dominującej. [G4-25]

Opis zarządzania relacjami z poszczególnymi grupami interesariuszy

Do każdej z grup interesariuszy podchodzimy indywidualnie, budując dostosowaną do jej potrzeb komunikację. Ważną rolę przypisujemy otrzymywanym informacjom zwrotnym, traktujemy je jako wskazówki pozwalające na bieżącą weryfikację podejmowanych działań na rzecz budowania trwałych i transparentnych relacji z interesariuszami. Ich budowanie stanowi wartość dla Grupy.

Grupa Interesariuszy Sposoby zarządzania relacjami z daną grupą Interesariuszy
ŚCIŚLE WSPÓŁPRACUJ spotkania badania satysfakcji szkolenia media społecznościowe konferencje i wydarzenia branżowe strona www komunikacja wewnętrzna kontakt tel./e-mail
OBECNI PRACOWNICY X X X X X X X
AKCJONARIUSZE STRATEGICZNI X X X X
DOSTAWCY SUROWCÓW X X X
ODBIORCY B2B X X X X
KONKURENCJA X X X
BANKI FINANSUJĄCE X X X
AKCJONARIUSZE INSTYTUCJONALNI X X X
DOSTAWCY USŁUG X X X
MONITORUJ spotkania badania satysfakcji szkolenia media społecznościowe konferencje i wydarzenia branżowe strona www komunikacja wewnętrzna kontakt tel./ e-mail
AKCJONARIUSZE INDYWIDUALNI X X X
INFORMUJ spotkania badania satysfakcji szkolenia media społecznościowe konferencje i wydarzenia branżowe strona www komunikacja wewnętrzna kontakt tel./ e-mail
KLIENCI X X X
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA X X X
MEDIA X X X X X

Poniżej prezentujemy najczęstsze sposoby komunikacji z naszymi interesariuszami:

 • obecni pracownicy – magazyn wewnętrzny, newsletter pracowniczy, intranet, ekrany informacyjne, plakaty, kontakt za pośrednictwem wybranych przedstawicieli pracowników

 • akcjonariusze „strategiczni” – Walne Zebrania Akcjonariuszy, raporty (okresowe, bieżące, roczne)

 • konkurencja – spotkania branżowe, monitoring działalności w mediach, monitoring sprzedaży rynku farb

 • dostawcy surowców – spotkania, kontakt telefoniczny, wydarzenia branżowe

 • odbiorcy B2B – spotkania i kontakt telefoniczny, szkolenia

 • banki finansujące – kontakt telefoniczny i spotkania

 • akcjonariusze instytucjonalni – cykliczne spotkania wynikowe

 • dostawcy usług – przetargi i spotkania

 • potencjalni pracownicy – publikowanie ofert pracy, działania w zakresie Employer Branding, targi

 • społeczność lokalna – akcje społeczne skierowane do lokalnej społeczności, działalność Fundacji Śnieżki Twoja Szansa, media lokalne

 • klienci – badania satysfakcji klientów, media społecznościowe, komunikacja w punktach sprzedaży, konkursy oraz akcje promocyjne, reklamy w różnych kanałach komunikacji

 • media – briefingi, kontakt bieżący– przez biuro prasowe oraz bezpośredni

 • urzędy – relacje bezpośrednie oraz komunikacja telefoniczna, mailowa tradycyjna

 • akcjonariusze indywidualni – kontakt telefoniczny, spotkania